Hakkımızda

Hakkımızda

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) ENGELLİNİN MUTLU, GÜVENLİ YARINLARI İÇİN EĞİTİM VE DAYANIŞMAYI İLKE EDİNMİŞTİR...

Bu ilke doğrultusunda 1994 yılında engelli aileleri tarafından kurulan ÖZEV, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bünyesinde 140 engelliye özel eğitim; 150 engelliye mesleki eğitim vermektedir.

ÖZEV, kurulduğu tarihten bu yana engel gruplarına ve engelli ailelerine yönelik eğitim, sağlık, sosyal rehabilitasyon vb. hizmetleri yerine getirmektedir.

Saime TOPTAN öncülüğünde engelli çocuğa sahip aileler tarafından ortak kaygıların sevince dönüşmesi amacıyla kurulan ÖZEV, “Ben öldükten sonra engelli çocuğuma ne olacak” sorusuna cevap aramaya, politikalar üretmeye, çocuklarını ve toplumu eğitmeye  adanmış bir vakıftır. Gönüllü olan ailelerin desteğiyle her geçen gün büyüyerek bugünlere güçlü bir şekilde gelmiştir.  Kurulduğu ilk günlerde Keçiören Güçsüzler Yurdu Bahçesinde mütavazi bir görünüme sahip olan vakıf, kıt kaynaklarla, olağanüstü fedakarlık örnekleri göstererek engelli çocuğa sahip ailelere destek, çocuklarına ise özel eğitim vermeye başladı 1994 yılından 2002 yılına kadar Yönetim kurulu başkanlığını Sayın Yıldızfer HACIHASANOĞLU yaparak ÖZEV in bugünlere gelmesine önemli destekler verdi. Halen Yönetim kurulunda üye olan Sayın HACIHASANOĞLU vakfa desteklerini sürdürmektedir. 2002 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Tekin BAŞER seçilerek vakfın ulusal ve uluslar arası kamuoyuna duyurulmasını sağladı. Sayın BAŞER döneminde vakıf, özel  eğitim faaliyetleri dışında özellikle sosyal çalışmalar ve engelliğin kamuoyuna duyurulması alanında ciddi çalışmalar yapmıştır. Halen Sayın BAŞER Yönetim Kurulu Başkanlığında devam eden çalışmalar her geçen gün artarak devam etmektedir.

 “Engelliyi eğitmek görevimiz, engeli önlemek ödevimiz” anlayışından hareketle; ÖZEV engellilerin hak ettikleri onurlu yaşama ulaşabilmeleri ve toplumsal yaşam içinde diğer bireyler kadar yer edinebilmeleri amacıyla; ulusal ve uluslararası çapta yürütmekte olduğu çalışmalarla öncü bir sivil toplum kuruluşudur.

Engelliliği önlemek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla eğitim, tedavi, rehabilitasyon, istihdam, koruma, bakım, toplumsal yaşama katılım hizmetlerinin yanı sıra; engelli sorunları ile engelli haklarına yönelik politika ve proje üretir.

ÖZEV; 42 personeli ve gönüllüleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, proje birimi ve bilgi-işlem ofisinde rehabilitasyon çalışmaları, aile eğitimleri, halk eğitim kursları düzenleyerek, engellilere yönelik projeler üreterek, görsel-işitsel eğitim materyalleri hazırlayarak engellilere hizmet verir.

ÖZEV; engelliyi yok saymayı insan onuruna hak ve özgürlüklülerine yapılmış en büyük saldırı olarak kabul eder ve “Bütün Engelliler kendi yaş grubundaki diğer vatandaşlarla aynı haklara sahiptir.” İlkesini çalışma prensibi olarak benimser.