Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Müzik Faaliyetleri

Engellilerin bireysel yeteneklerini geliştirmek amacıyla Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği

Tamamı...
Rehabilitasyon Hizmetleri

Zihinsel ve Fiziksel özür gruplarına yönelik zihinsel ve fiziksel gelişim ve

Tamamı...
Resim Çalışmaları

Engellilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri amacıyla resim çalışmaları ve eğitimi

Tamamı...
Halkoyunları Çalışmaları

Engellilerin yerel kültür ile buluşmalarını sağlamak amacıyla bölgesel halk oyunları eğitimi

Tamamı...
Tiyatro Etkinlikleri

Engellilerin sahip oldukları özel yetenekleri harekete geçirmek amacıyla tiyatro kulübü kurulmuş

Tamamı...
Sportif Faaliyetler

Engellilerin yaşam motivasyonunu artırmak amacıyla sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Bu amaçla Basketbol

Tamamı...