Yönetim Kurulu

Mütevelli Heyet Başkanı

Saime TOPTAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Tekin BAŞER

Genel Sekreter

Yıldızfer HACIHASANOĞLU

Sayman

Ramazan ŞANLI

Üye

Miyase KILINÇ

Üye

Nefise Mübeccel GIDIK

Üye 

Selim TÜRKER

Üye

Zübeyde ALTINIŞIK